Privacy Statement

Inleiding
QHSE Professionals BV is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Hiervoor beschikken wij over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. QHSE Professionals garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. QHSE Professionals betracht de grootst mogelijke zorg om de privacy van de bezoekers van deze website te waarborgen. In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door QHSE Professionals wordt verzameld via deze website en met welk doel.

Gegevensverzameling en –gebruik
Via de website van QHSE Professionals kun je je inschrijven door het formulier in te vullen en je CV te uploaden. QHSE Professionals BV gebruikt deze informatie om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor je kunnen zijn en om je als kandidaat in contact te brengen met potentiële werkgevers. Het doorgeven van informatie aan derden geschiedt nooit zonder voorafgaand overleg met jou als kandidaat.

Via de website van QHSE Professionals kun je je aanmelden voor de wekelijkse vacature e-mailing door het formulier in te vullen. QHSE Professionals gebruikt deze informatie om je de wekelijkse e-mailing te kunnen versturen. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Delen met anderen
QHSE Professionals verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je mag altijd weten welke informatie over jou zich bij QHSE Professionals bevindt. Je kunt per e-mail (info@qhse-professionals.nl) inzage verzoeken en onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens.

Hoe lang we gegevens bewaren
QHSE Professionals zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

In kaart brengen websitebezoek
QHSE Professionals blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daartoe is de identiteit van jou als de bezoeker niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wat wel wordt bijgehouden en bewaard is het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Door middel van deze informatie kan QHSE Professionals de website optimaliseren om je zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Cookies
Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, maken we gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein bestand dat je webbrowser op de harde schijf van je computer plaatst. Een cookie laat onze website zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Het helpt ons jouw voorkeuren voor onze diensten na te gaan en daarmee onze dienstverlening constant te verbeteren. Indien je niet wilt dat wij een ‘cookie’ op je harde schijf laten installeren, kunt je je browser zo instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Echter indien je het gebruik van ‘cookies’ niet accepteert en deze hebt gedeactiveerd, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Beveiliging
QHSE Professionals neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@qhse-professionals.nl

Disclaimer
De informatie op https://qhse-professionals.nl/ komt tot stand onder verantwoordelijkheid van QHSE Professionals. QHSE Professionals besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van https://qhse-professionals.nl/. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend