Onze voorwaarden zijn helder en marktconform. Hieronder vind je ze in het kort samengevat.

– Onze werving & selectie fee bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld op basis van een fulltime dienstverband.
– Wij werken op basis van “no cure-no pay”.
– Kandidaten die door ons zijn voorgesteld, mogen niet zonder onze tussenkomst worden aangenomen.
– Als de aangenomen kandidaat binnen zijn proeftijd de organisatie verlaat, betalen wij 50% van de fee terug. Wij nemen vervolgens de inspanningsverplichting op ons om een nieuwe kandidaat te zoeken voor het resterende bedrag.

Onze recruitment support activiteiten en werk-naar-werk trajecten verrichten wij op projectbasis of op uurbasis.

Op al onze werving & selectieopdrachten, recruitment support activiteiten en werk-naar-werk trajecten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Je kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden. Wij adviseren je om van onze voorwaarden kennis te nemen.

Voorwaarden 2 augustus 2013